Dni Profilaktyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

11.06.2018Dni  Profilaktyki  w  Zespole  Szkół  im.   Jana  Pawła  II  w  Osieku

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku – Publiczna Szkoła Podstawowa,  Liceum Ogólnokształcące, i Publiczne Gimnazjum  włączył się w bieżącym roku szkolnym w obchody Świętokrzyskich Dni Profilaktyki organizując w szkole spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi pod hasłem: „Rodzina w 100-lecie niepodległości”, degustację zdrowych potraw,  konkurs plastyczny na temat zdrowego stylu życia i konkurs wiedzy o zdrowiu.

W ramach obchodów odbyły się spotkania uczniów z przedstawicielami różnych instytucji o tematyce:

  1. „Jak PCPR pomaga rodzinie” (p. Anna Ogórek - dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie)” – klasy VI i VII PSP.

  1. „Kurator sądowy jako osoba wspierająca rodziny dysfunkcyjne” (p. Aneta Smagłowska - kurator sądowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Staszowie)  - klasy  I i II LO
  2. „Jak OPS pomaga rodzinie?”  (p. Magdalena Wilk - kierownik OPS w Osieku) - klasy  I i II LO
  3. „Jak utrzymać prawidłowe relacje w grupie?”  (p. Małgorzata Pławska - pracownik PPPP  w Połańcu) - klasy Va i Vb PSP.
  4.  ,,Używki, papierosy, alkohol, narkotyki,  dopalacze” (p. Dorota Wojnarowska - pracownik PSSE  w Staszowie)  -LO,PG
  5. ,,Szkodliwe skutki palenia tytoniu” (p. Dorota Wojnarowska - pracownik PSSE w Staszowie) - klasy VI i VII PSP
  6. ,,Zaburzenia funkcjonowania zmysłów pod wpływem alkoholu  przy pomocy alkogogli i dystrybucja ulotek antytytoniowych i antydopalaczowych  -  (p. Dorota Wojnarowska - pracownik PSSE w Staszowie) - LO, PG.
  7. Psychoterapia jako metoda wyjścia z sytuacji kryzysowej” – (p. Agnieszka Zielińska - psychoterapeuta – rodzice uczniów z klas PSP

Odbyło się też podsumowanie realizacji programu profilaktycznego „Trzymaj Formę” – klasy II PG. Na podsumowanie tego programu złożyły się następujące działania:

- prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów klas II abc

- wykonanie makiety piramidy zdrowia

- przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat; ,,Zdrowo żyć - zdrowym być,,

- wykonanie ulotek o tematyce prozdrowotnej

- przygotowanie przez uczniów ,,Talerza Zdrowia”

 

Osoby odpowiedzialne;

Joanna Jur, Alicja Sławińska-Kanach, Małgorzata Zugaj


 

 

 

 

 

Autor: administrator |