KADRA

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

mgr Małgorzata Kunowska

 

 

Wicedyrektor

Pani Lucyna Wiraszka

 

 

Nauczyciele

mgr Błąk Alicja

mgr Domagała Małgorzata

mgr Kos Anna

mgr Kos Magdalena

mgr Leśniak Lucyna

mgr Żyła Małgorzata