Ramowy rozkład dnia - 3 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA 3 latki

 

 700- 845 Zabawy swobodne wynikające z potrzeb dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję słuchową, grafomotorykę. Zabawa ruchowa.

845-930 Czynności organizacyjno-opiekuńcze, samoobsługowe. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. ŚNIADANIE

930-945 Realizacja działań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

945-1000 Zabawy ruchowe. czynności samoobsługowe.

1000-1015 Realizacja działań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1015-1145 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę.

1145-1230 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, opiekuńcze i samoobsługowe. OBIAD Rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się sztućcami.

1230-1330 Odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

1330-1430 Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci, ruchowe, dydaktyczne. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.

1430-1500 Czynności samoobsługowe, opiekuńcze. PODWIECZOREK

1500-1600 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Kontynuacja działalności edukacyjnej.