Ramowy rozkład dnia - 4 latki

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA 4 latki

 800-845 Zabawy integrujące grupę, swobodne wynikające z potrzeb dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

 845-930 Czynności organizacyjno-opiekuńcze, samoobsługowe. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków. ŚNIADANIE

 930-955 Realizacja działań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

 955-1005 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.

 1005-1030 Realizacja działań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 1030-1145 Spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy dowolne, ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu.

 1145-1230 Czynności organizacyjno-opiekuńcze, samoobsługowe. OBIAD

 1230-1300 Praca korekcyjno-wyrównawcza w małych zespołach. Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela z literatury dziecięcej. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach. Zabawy dowolne wynikające z potrzeb dzieci.