- PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI BUDUJE PRZYSZŁOŚĆ

18.02.2019 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku

od lutego do czerwca 2019r

realizowana będzie innowacja pedagogiczna z historii

 pt; „ PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI BUDUJE PRZYSZŁOŚĆ.”

 

 

  1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIII i VII
  2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie nowoczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej

 - zapoznanie z celami innowacji, metodami pracy, wdrożeniem się do pracy samodzielnej.

 - wdrożenie pracy metodą projektu, debaty oxfordzkiej, wycieczki szkolnej, pracy samodzielnej i pod kierunkiem nauczyciela.

 

 

Celem innowacji jest zapoznanie młodzieży z najważniejszymi i najtragiczniejszymi wydarzeniami XX wieku, jak również kształtowania wielu uniwersalnych wartości i postaw takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, demokracja, pluralizm, poszanowanie indywidualności   i różnorodności.

 

Autorem innowacji jest Agnieszka Kasprzyk – nauczyciel historii.