WITAMY

W GABINECIE ZAJEĆ SPECJALISTYCZNYCH

 

W ramach programu „Laboratorium Przyszłości” zakupiliśmy i wyposażyliśmy Gabinet zajęć specjalistycznych, który zgodnie z jego założeniami przyczyni się do przezwyciężania występujących trudności szkolnych i innych problemów wśród dzieci i młodzieży. Wyposażenie gabinetu pozwoli uczniom i specjalistom zajęć:

  • rewalidacyjnych
  • logopedycznych
  • dydaktyczno – wyrównawczych
  • rozwijających umiejętność uczenia się
  • rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne
  • psychologicznych
  • korekcyjno - kompensacycjnych

na prowadzenie intersujących lekcji i spotkań z uczniami.

W gabinecie zajęć specjalistycznych znajdują się sprzęty i pomoce dydaktyczne tworzące klimat sprzyjający nauce poprzez zabawę.

 

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z gabinetu zajęć specjalistycznych.

 

 

Galeria zdjęć

1664555664347.jpg
1664555686081.jpg
1664555705441.jpg
1664555726379.jpg
1664555744080.jpg
1664555767194.jpg
1664555798253.jpg
1664555824412.jpg
1664555844554.jpg
1664555864641.jpg
1664555907552.jpg
1664555925664.jpg
1664555958437.jpg
1664556001620.jpg
1664556107692.jpg
1664556160792.jpg
1664556179901.jpg
1664556212610.jpg
1664556248624.jpg
1664556265108.jpg
1664556288561.jpg
1664556309762.jpg