Regulamin konkursu „Tłumaczenie jest sztuką”

31.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

 

 • zainteresowanie uczniów sztuką przekładu, która wymaga znajomości słownictwa, umiejętności przekształcania struktur leksykalno-gramatycznych typowych dla danego języka oraz poprawnego i stylistycznego wyrażania się w języku ojczystym;
 • doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika rosyjsko-polskiego;
 • rozwijanie motywacji do nauki języka rosyjskiego.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VIII a i VIII b.
 • Przy pomocy słownika rosyjsko-polskiego uczniowie będą tłumaczyć na język polski tekst rosyjski.
 • Uczniowie będą pracować w parach.
 • Czas trwania pracy – 30 min.

 

Termin konkursu:

 

 • 9 listopada 2022 r. o godz.1330 w sali nr 37.

 

Ocena prac konkursowych:

 

Przy ocenianiu prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące elementy:

 

 • trafność i kreatywność przekładu,
 • poprawność stylistyczna i gramatyczna przekładu.

 

Oceny i nagrody:

 

 • Najlepsza para uczniów otrzyma cząstkowe oceny celujące oraz dyplomy.
 • Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre z języka rosyjskiego.

 

Organizator konkursu:

 

 • Nauczyciel języka rosyjskiego – Anna Winiarska.