Konkurs plastyczny „OSIEK - MOJA MAŁA OJCZYZNA”

15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„OSIEK - MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

CELE KONKURSU:

1.Zwrócenie uwagi na piękno Małej Ojczyzny.

2. Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

3. Wspieranie postaw patriotycznych.

4. Kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej.

5. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów młodzieży.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

I kategoria: uczniowie klas  IV –VI Publicznej Szkoły Podstawowej  w Osieku

II kategoria: uczniowie klas  VII –VIII Publicznej Szkoły Podstawowej  w Osieku
 i klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Osieku

 

FORMAT I TECHNIKA PRAC:

Technika: dowolna

Format: A4

Prace należy opisać według schematu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.

 

KRYTERIA OCENY:
Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1. Zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa.

2. Kreatywność twórcza, oryginalność.

3. Estetyka wykonania.

 

 NAGRODY

 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace konkursowe. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Termin składania prac: do 08 grudnia 2022 r.

 

                                                                              

 

 

 

 

Autor: B. Skoczewska |