Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce ,,Polska Moja Ojczyzna’’

21.11.2022 

 

 

 

 

 

Organizator konkursu:

 Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Osieku

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Osieku

 

Osoby odpowiedzialne:

Irena Marta Kicińska

Agnieszka Kasprzyk

 

Cele konkursu:

  • Wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej.
  • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych.
  • Popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego.
  •  Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębiania swojej wiedzy.
  • Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji.

 

 

Uczestnicy konkursu

  • Konkurs organizowany jest dla uczniów  kl. IV – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej  w Osieku

 

 TEMATYKA KONKURSU

     Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczącej zagadnień geograficznych, historycznych  a także zagadnień związanych hymnem i symbolami narodowymi.
            Pytania konkursowe będą miały formę testu.

 

Termin konkursu:

 

  • 23 listopada 2022 r. o godz.8 ¹º w sali nr 50, maksymalny czas trwania konkursu 45 min.

 Oceny i nagrody:

  • Uczniowie z największą liczbą punktów otrzymają cząstkowe oceny celujące oraz dyplomy.
  • Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre z historii lub z geografii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: organizatorzy |