Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2023 

 

 

 

 

 

„Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi –

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć.”

 

            Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych bliskich zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy … Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci…  

            Dla ówczesnych pokoleń dzień odzyskania niepodległości był dniem radości i szczęścia, dla nas to również dzień zadumy i hołdu dla tych, którzy polegli za Ojczyznę.  

            Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyły groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wolność.

            Polska ziemia przesiąkła krwią Polaków, którzy walczyli o jej wolność. Została użyźniona prochami bohaterów, którzy oddali swe życie w obronie wolności ojczyzny.

            11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy i Świata jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykanowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę. Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

 

 

            10 listopada 2023 r. w piątek w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbyła się uroczysta akademia z okazji 105 rocznica zrzucenia "kajdan" niewoli przez naszą BOHATERKĘ OJCZYZNĘ . Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

 

Takie testamenty pozostawił dla potomnych święty Jan Paweł II:

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego wciąż ma prawo do miłości szczególnej".

 

            W tym kolejnym rocznicowym święcie Polski  uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne, interpretacja ruchowa symbolizująca rozbiory Polski,  taniec z flagami oraz wiersze o tematyce patriotycznej.  Tegoroczna akademia miała na celu uświadomić uczniom takie wartości jak wolność, niepodległość, suwerenność i patriotyzm.

            Podniosłą atmosferę uroczystości podkreślił reprezentacyjny taniec narodowy - POLONEZ w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły: klas I a i b przygotowywanych pod kierunkiem wychowawczyni pani Marzeny Sucharzewskiej i Marioli Gawłowicz.

 

            Kolejnym wzruszającym akcentem było wystąpienie dyrektora szkoły pani Małgorzaty Kunowskiej. W tym roku pani dyrektor wprowadzając zebranych w tematykę święta przedstawiła historię lokalną, w której przytoczyła losy rodziny Wesołowskich. Podkreśliła wkład wielopokoleniowej rodziny w walkę narodowowyzwoleńczą.

            Następie głos zabrali przybyli na uroczystość goście, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili hołd historii i losów naszej OJCZYZNY.  

            Głównym punktem uroczystości był program poetycko muzyczny w wykonaniu naszych szkolnych aktorów. Młodzież zaprezentowała bardzo wysoki poziom wykonania.

 

 

 

 

            Podczas realizacji scenariusza zwrócono uwagę słuchaczy na ponadczasowe myśli Wielkich Polaków poprzez przytoczone cytaty Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego oraz autorów wykonywanych utworów.

            Słuchaczy szczególnie wzruszyło wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego i Roty.

            

Szczególne cytaty zapadające w pamięci to:

Jana Pawła II –patrona naszej szkoły: „Ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona!”. Tymi słowami Papież rozpoczął swoją pierwszą wizytę w Polsce. Trudno o piękniejszy wyraz miłości do Ojczyzny.

 

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

 

 

            Dzisiejsza uroczystość była lekcją historii, która na długo pozostanie w pamięci i sercach słuchaczy oraz wykonawców.

            Na koniec dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przebiegu uroczystości: dyrekcji,  nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom i przybyłym gościom.

 

Organizatorzy:

Monika Łysiak

Agnieszka Kurosad

Aneta Książka

Bożena Skoczewska

 

 

 

 

Galeria zdjęć

DSC_0546.JPG
DSC_0550.JPG
DSC_0551.JPG
DSC_0552.JPG
DSC_0553.JPG
DSC_0555.JPG
DSC_0557.JPG
DSC_0560.JPG
DSC_0562.JPG
DSC_0568.JPG
DSC_0569.JPG
DSC_0571.JPG
DSC_0573.JPG
DSC_0574.JPG
DSC_0575.JPG
DSC_0577.JPG
DSC_0579.JPG
DSC_0581.JPG
DSC_0584.JPG
DSC_0586.JPG
DSC_0594.JPG
DSC_0596.JPG
DSC_0598.JPG
DSC_0602.JPG
DSC_0608.JPG
DSC_0612.JPG
DSC_0614.JPG
DSC_0623.JPG
DSC_0629.JPG
DSC_0633.JPG
DSC_0634.JPG
DSC_0637.JPG
DSC_0639.JPG
DSC_0641.JPG
DSC_0643.JPG
DSC_0646.JPG
DSC_0649.JPG
DSC_0659.JPG
DSC_0669.JPG
DSC_0678.JPG
DSC_0686.JPG
DSC_0692.JPG
DSC_0695.JPG